NL FR

***********************************************************************************************************

BELANGRIJK ivm CORONA 

Het dragen van een MONDMASKER is VERPLICHT. Wanneer u reeds een mondmasker heeft, dient u deze op te zetten vòòr u de praktijk binnenkomt. Wanneer u geen mondmasker heeft, zal u een chirurgisch masker van ons krijgen, maar dient u hiervoor gepast 1 euro cash te geven. U dient uw masker op te houden tot u opnieuw buiten bent.

Indien u op de dag van afspraak één van de volgende vragen positief beantwoordt, gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten aan de betrokken zorgverlener:

* Heeft u de afgelopen dagen één van de volgende symptomen gehad? Hoesten-niezen-koorts-geur- en/of smaakverlies? Heeft u afgelopen maanden Covid-19 gehad?

 * Is er in uw nabije familie (contacten) iemand die de laatste 14 dagen de volgende symptomen heeft gehad? Hoesten-niezen-koorts- geur en/of smaak verlies?

 * Is er iemand in uw nabije omgeving die het virus Covid-19 actief heeft doorgemaakt?

De praktijk is momenteel zodanig aangepast dat alle noodzakelijke extra veiligheids- en hygiënemaatregelen zijn getroffen om u als patiënte veilig te kunnen behandelen.

Wat wordt er van u als patiënt verwacht?

* Gelieve het toilet in de praktijk enkel te gebruiken bij hoogdringendheid.

 * Kom op het exacte tijdstip naar de praktijk

 * Kom alleen, eventuel 1 begeleider wacht buiten de praktijk/in de auto

 * Wanneer u reeds 2 patiënten in de wachtkamer ziet, wacht u buiten/in de auto (max 2 personen in de wachtkamer)

* In de wachtzaal respecteert u de social distancing (minstens 1,5 m afstand tussen beide patiënten)

* raak zo weinig mogelijk aan met uw handen

 * bij het binnen- en buitengaan van de consultatieruimte zal u gevraagd worden uw handen te desinfecteren

*****************************************************************************************************************************************


WAT MEE TE BRENGEN

AFSPRAAK met GYNAECOLOOG:

* identiteitskaart en mutualiteitsklevertje

* ev. verwijsbrief huisarts

AFSPRAAK met VROEDVROUW:

* identiteitskaart en mutualiteitsklevertje

* zwangerschapsboekje

AFSPRAAK KINESITHERAPEUT:

* identiteitskaart en mutualiteitsklevertje

* NIET VERGETEN: voorschrift van de dokter, ev. nuttige medische verslagen

* comfortabele kledij - handdoek


In geval een afspraak niet kan worden nagekomen, wordt gevraagd minstens 24 uur op voorhand te verwittigen, anders kan een schadeloosstelling worden aangerekend

De betaling dient steeds te gebeuren na elk consult (cash of via een mobiele applicatie)