NL FR

WAT MEE TE BRENGEN

AFSPRAAK met GYNAECOLOOG:

* identiteitskaart en mutualiteitsklevertje

* ev. verwijsbrief huisarts

AFSPRAAK met VROEDVROUW:

* identiteitskaart en mutualiteitsklevertje

* zwangerschapsboekje

AFSPRAAK KINESITHERAPEUT:

* identiteitskaart en mutualiteitsklevertje

* NIET VERGETEN: voorschrift van de dokter, ev. nuttige medische verslagen

* comfortabele kledij - handdoek


In geval een afspraak niet kan worden nagekomen, wordt gevraagd minstens 24 uur op voorhand te verwittigen, anders kan een schadeloosstelling worden aangerekend

De betaling dient steeds te gebeuren na elk consult (cash of via een mobiele applicatie)